O przeszkodach w drodze do Pana

„Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu” (Łk 8, 19)

Nie zawsze możemy się dostać tam, gdzie chcemy - czasem z powodu tłumu ludzi lub innych zewnętrznych przeszkód, a czasem z powodu różnych naszych wewnętrznych oporów i ograniczeń, takich jak lęk, niepewność, brak poczucia własnej wartości i wycofanie, ale też złość, żal, zazdrość czy gniew. Jednak nie wszędzie warto się dostawać i nie wszystkie przeszkody warto pokonywać.

Życie w łasce pomaga nam pokonywać to, co nie zbliża nas do Boga i uzdalnia nas do spotykania się z Jezusem w Sakramentach i Jego Słowie każdego dnia.

„Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8, 21)

Mów do mnie, Panie. Mów do mego serca, nawet jeśli trudno się do niego dostać, bo już za bardzo nasiąknęło światem. Mów do mego serca i otwieraj je, by stawało się miejscem naszego spotkania - Twoim Domem. Niech Twoje Słowo rozświetla moje drogi i wypełnia się we mnie w każdej chwili mojego życia, rodząc owoce Twojej Miłości według Twojej Świętej woli i na Twoją chwałę.

Inne artykuły autora

O losie pszenicznego ziarna (1)

Kim Jestem dla Ciebie?

Usłyszeć Słowa Życia