Różaniec 2022: BOLESNE

Rozważania z bł. Bronisławem Markiewiczem. Wybór z pism: ks. Mateusz Szerszeń

TAJEMNICE BOLESNE

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Modlitwa jest niezbędna dla zbawienia duszy dla wszystkich ludzi, władających danym przez Boga rozumem, gdyż bez modlitwy niepodobna prowadzić cnotliwego życia. Modlitwa jest podstawą i źródłem uczciwego życia. Dusza skupiona, to dusza nieustannie rozmyślająca i modląca się. Ciągle prosi i ciągle otrzymuje, bo prosi tak, jak należy – prosi, aby być wysłuchaną: z uwagą, z uszanowaniem, z ufnością i z miłością. Bez skupienia nie ma dobrej modlitwy, a gdzie nie ma dobrej modlitwy, tam nie ma zwycięstwa pokus, utrzymania się przy łasce Bożej, a tym mniej postępu w cnocie.

 

Biczowanie Pana Jezusa

Cierpienia, boleści cielesne są mi słodyczą, rozkoszą dla mego Pana. O niech Cię, Jezu wszystko kocha z całej duszy! Jezus kocha nieskończoną miłością tego człowieka, dlaczego i ja nie mam go także oceniać jak należy. Czczę Ciebie Jezu, w każdym człowieku. To, co bardziej gorzkie, to lepsze, ponieważ większa jest chwała Boża i obfitsza moja nagroda.

 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

W każdym stanie możecie się zbawić, ale najłatwiej w stanie najniższym, ubogim. Bogactwa bowiem, wysokie stanowiska, wygody i przyjemności ziemskie są jakby „cierniem”, tamującym pochód na drodze do wiecznej szczęśliwości. Pokorny jest rzeczywiście ubogim w duchu, gdyż nic sobie nie przywłaszcza, wszystko co posiada przypisując łasce Bożej i za wszystko dziękując Bogu.

 

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Dźwigajmy nasze krzyże bez narzekania, zgadzając się całkowicie z wolą Pana Boga, który wszystkim rządzi mądrze i kieruje się wielką miłością do człowieka. Dzięki Ci, Jezu Ukrzyżowany, że czynisz mnie uczestnikiem poniżenia i cierpień krzyża Twego. Ofiaruję Ojcu Twemu w połączeniu z Twymi Mękami te me dolegliwości dla upodobania się Przenajświętszej Woli Jego, Tyś moim Dobrem, gdyż mnie upokorzyłeś.

 

Śmierć Pana Jezusa

Jezu, na krzyżu Tyś Nauczycielem moim, Wodzem moim, Siłą moją, Gwiazdą moją wśród bałwanów życia mego! Tyś wszystkim, przeto dzięki Ci i chwała na wieki. Jezu mój Ukrzyżowany, bądź mi ciągle, wiecznie w myśli, w sercu, w oczach i w mowie, bo Tyś wszystko moje – Początek i Koniec – Bóg, Ojciec, Matka, Brat, Przyjaciel, Dobrodziej!

 

 

Inne artykuły autora

Twierdza Zmartwychwstanek

Egzorcyzm Quis ut Deus [CAŁY WYWIAD]

Gość Radia Warszawa 20.09.2023