Różaniec 2022: CHWALEBNE

Rozważania z bł. Bronisławem Markiewiczem. Wybór z pism: ks. Mateusz Szerszeń

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Miłością, opartą na pokorze, czyli mocy Chrystusowej silni, nie tylko sami zmartwychwstaniemy jako jednostki, i jako naród, ale jeszcze ruszymy świat z jego posad i sprowadzimy go na nowe tory – głosząc słowami i czynami hasło Chrystusowe: Bóg nas powołał, aby służyć bliźnim, szczególnie ubogim, a nie aby nam służono.

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Bóg jest nieograniczonym Panem wszystkich stworzeń, które są w niebie, na ziemi i pod ziemią. Bóg jest Królem nad królami, Jego tronem jest niebo, a podnóżkiem ziemia. Jego dworzanami i posłańcami są aniołowie. My tedy powinniśmy oszczędzać i poprzestawać na małym, najpierw dlatego ponieważ taka jest wola Pana Jezusa, abyśmy się zbytecznie nie przywiązywali do tej ziemi, ale pamiętali o tym, że jesteśmy tutaj tylko pielgrzymami, a dążymy do ojczyzny drugiej, do nieba.

 

Zesłanie Ducha Świętego

Jam głuchy na natchnienia Boże; jam niemy, bo nie chwalę Boga często, idąc za marnościami i nowinkami karmiąc mój umysł. Jezu, lecz mnie! Włóż palce Ducha Świętego w uszy moje, rozwiąż koniec mego języka: niech Cię chwalę! Jezu oświeć mnie, bym widział zawsze prawdę. Będę rozważać wszystko, o ile prawdy, dobroci jest w każdej rzeczy, a to według nauki Ducha świętego. 

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

O Królowo nieba, Matko Boleściwa, któraś uczestniczyła w cierpieniach, zgotowanych przez nas Twojemu Synowi, a więc zadanych i przeze mnie, tyś także moją Matką, pełną miłosierdzia. Wyproś mi tę łaskę, abym już nigdy nie obraził Boga i trwał w Jego miłości. O Królowo Nieba, Maryjo, oręduj za mną u Pana Jezusa. Przez najdroższą krew Zbawiciela i przez Twoją wszechpotężną przyczynę, Maryjo, spodziewam się mocno, iż będę zbawiony.

 

Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Uproś mi święte wytrwanie, uproś mi miłość ku Twojemu Synowi i ku Tobie, Matko moja, tak godna kochana. Kocham Cię, Królowo nieba i mam nadzieję kochać Cię zawsze. Najczystsza Matko, uproś dla mnie czystość serca, abym mógł tylko czcić i chwalić Boga. Najmniejszej skazy niech nie będzie we mnie dobrowolnie. O Matko Boża, Maryjo, Tyś ucieczką, orędowniczką i nadzieją moją, wyjednaj mi przez Twoją przemożną przyczynę stateczność, abym zawsze prosił Boga o wytrwanie w dobrym, aż do końca. Proszę Cię o to ze względu na miłość Pana Jezusa.

Inne artykuły autora

Twierdza Zmartwychwstanek

Egzorcyzm Quis ut Deus [CAŁY WYWIAD]

Gość Radia Warszawa 20.09.2023