Różaniec 2022: RADOSNE

Rozważania z bł. Bronisławem Markiewiczem. Wybór z pism: ks. Mateusz Szerszeń.

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Fundamentem gmachu świętości i wielkości Najświętszej Maryi Panny jest Niepokalane Poczęcie. Dlatego Maryja z głębi wdzięcznego serca bezustannie powtarza; „Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny”. Wzywa również wszystkie rozumne stworzenia do wspólnego z Nią dziękczynienia; zwłaszcza, że łaskę tę otrzymała nie tylko dla siebie, ale i dal nas, dla naszego zbawienia. Więc mówi: „Uwielbiajcie ze mną Pana”.

 

Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Matka Chrystusowa, która najbardziej zbliżyła się do swojego Boskiego Syna, słynie z najwyższej pokory, a siebie uznając tylko za najniższą służebnicę Bożą. Dlatego moc Chrystusową wywyższyła Ją w niebie, wynosząc na stolicę najwyższą po Bogu. A na ziemi wysławia Ją przez cudowne orędownictwo i cuda, dziejące się za Jej przyczyną po wszystkie czasy na całej kuli ziemskiej.

 

Narodzenie Pana Jezusa

Jezus malutki nam się narodził, bo pokorny: Jezus malutki jest pokorny: już nie może być mniejszy, chyba w Komunii świętej, bo nieskończenie się poniżył. I mnie do tego dążyć. Jezus Chrystus jest ubogi w swoim narodzeniu, jeszcze uboższy w swoim życiu, a najuboższy na krzyżu. Ileż to cierpień i poniżeń spotkało Go z powodu tego ubóstwa. W ten sposób uczy własnym przykładem, iż w każdym stanie i w każdym położeniu, możemy osiągnąć najwyższą szczęśliwość doczesną i wieczną.

 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Jeżeli zbliżymy się do Boga, który jest doskonałością nieskończoną i nieugaszoną miłością, musimy stać Mu podobnymi, rozgrzać się i udoskonalić się. Jedynie Bóg zasługuje, aby Go coraz lepiej poznawać, miłować i tylko Jemu służyć. Tylko Jemu powinniśmy ofiarować swoją bezgraniczną miłość.

 

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Miłość bowiem, a nie rodzaj pracy stanowi o szczęśliwości stopnia na tej ziemi i w niebie. Chrystus Pan w Nazarecie przy rodzicielskim warsztacie pracował ręcznie; w świątyni zatapiał się w księgach świętych i wykładał je, więc pracował umysłowo; nieustannie się modlił, cierpiał, pościł, bój z szatanem prowadził więc pracował duchowo i tych trzech rodzajów pracy przykład nam zostawił.

Inne artykuły autora

Twierdza Zmartwychwstanek

Egzorcyzm Quis ut Deus [CAŁY WYWIAD]

Gość Radia Warszawa 20.09.2023