TRZY+JEDEN

Bóg żyje i działa w Kościele poprzez sakramenty święte, a Słowo Boże pomaga to odkryć. Jeśli masz trudność, aby dostrzec i spotkać Boga w sakramentalnych znakach to poniższa propozycja jest właśnie dla Ciebie. Odkryj tajemnicę sakramentów.

W adhortacji apostolskiej "Sacramentum Caritatis" papież Benedykt XVI mówił o konieczności prowadzenia w parafiach i wspólnotach formacji mistagogicznej. Katecheza mistagogiczna polega na wprowadzaniu wiernych w historię zbawienia zawartą, poprzez znaki, w obrzędach liturgicznych i sakramentach, objaśnianiu tych znaków oraz uczeniu wiązania obrzędów i sakramentów z codziennym życiem chrześcijańskim. Mówiąc prościej, chodzi o to, aby nauczyć się dostrzegania w sakramentach działającego Boga, który poprzez widzialne znaki udziela człowiekowi niewidzialnej łaski oraz o to, aby na tę łaskę odpowiedzieć i z nią współpracować.

W związku z tym, w ramach spotkań JESTEM CZWARTY, zapraszam na cykl „TRZY+JEDEN”. Będą to katechezy mistagogiczne dotyczące czterech sakramentów świętych (sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego + sakrament pokuty) połączone z osobistą refleksją nad Słowem Bożym, które rzuca światło na tajemnicę obecności Żywego Boga w sakramentalnych znakach.

Szczegóły na plakacie.

Zapraszam!

x. Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)