Z górnej półki #18

W biografii bł. Bronisława Markiewicza znajduje się anegdota o wychowawcy, który - zamiast kary - miał przynieść niesfornemu wychowankowi garść malin. To oczywiste, że aby dać komuś maliny, trzeba je wcześniej posiąść. Jakie owoce przynosi Twoje życie? I co wnosisz w życie innych? Rozważ te tematy trwając w Bożej obecności.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wycisz się. Uświadom sobie, że przebywasz w obecności Boga.
Pomódl się o prowadzenie Ducha Świętego. Proś o czyste intencje, zamiary, uczucia, pragnienia, o otwartość na pełnienie woli Bożej.
Modlitwa wyobraźni: zobacz drzewo, które wydaje zdrowe, piękne i dobre owoce. Wracaj do tego obrazu w chwili rozproszeń.

SŁOWO (Mt 7, 15-20)
Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach.

PUNCTA
1. Owoc życia

Owoc, o którym mówi Jezus, to nie jakieś osiągnięcie czy sukces, ani nawet nie jakiś pojedynczy dobry uczynek, ale cnoty, które posiadamy oraz atmosfera, którą tworzymy wokół siebie. Nie jest to coś, co można udawać, lecz coś, co wypływa z naszego wnętrza. Zatem, żeby tworzyć atmosferę dobra, miłości, serdeczności wokół siebie i żeby posiadać określone cnoty trzeba najpierw dobrze i gruntownie uprawić ogródek swojego serca, czyli pracować nad sobą (tu warto przypomnieć zasadę „powściągliwość i praca” z poprzedniego spotkania).

Zastanów się, jaką atmosferę tworzysz wokół siebie? Czy jest to dobra atmosfera? Czy może jest to atmosfera podejrzeń, kłótliwości, oskarżeń, plotkowania, niesprawiedliwości, kłamstwa, narzekania, złośliwości itp.? Jakie cnoty (czyli stałe skłonności do dobra) w sobie dostrzegasz?

Skonfrontuj się ze słowami św. Pawła (Ga 5, 19-21a.22-25), który dobre i złe owoce życia wiąże z życiem według ducha i według ciała.

Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo,  hulanki i tym podobne (…).  Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

Nad którą z powyższych cnót powinieneś szczególnie popracować?

2. Fałszywi prorocy
Fałszywymi prorokami są ludzie, którzy uważają się za chrześcijan, ale swoją postawą i/lub poglądami temu przeczą, wprowadzają rozłam, zgorszenie i kwas braku miłości. Nie tyle są chrześcijanami, co przebierają się za chrześcijan. Ich serce nie jest przemienione. Są to ludzie, którzy może nawet czasem mają dobre intencje, ale nie poznali dobrze Jezusa, nie mają z Nim relacji, nie weszli na drogę formacji chrześcijańskiej, w związku z czym tworzą własną wizję chrześcijaństwa, odrzucając niektóre aspekty nauczania Pisma Świętego i Kościoła. Fałszywych proroków demaskuje pełna prawda – pełne Boże Objawienie. M.in. z tego powodu Jezus założył Kościół.

Pomyśl, czy jesteś człowiekiem, który poszukuje prawdy i dostosowuje do niej swoje życie (nawet za cenę rezygnacji z własnych dotychczasowych przekonań)? Czy poznajesz i przyjmujesz naukę Jezusa zawartą w Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła? Czy starasz się wyjaśniać swoje wątpliwości w wierze? Czy podejmujesz pełną formację w Kościele – intelektualną, duchową, sakramentalną? Czy kochasz Kościół? I co to dla Ciebie znaczy „kochać Kościół”?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o swoich przemyśleniach. Wypowiedz przed Nim wszystko, co obudziło się w Tobie w czasie obecnej medytacji. W Jego obecności uczyń konkretne postanowienie i proś Go o łaskę potrzebną do jego wypełnienia.

Ojcze nasz…


Zadania:
a) Wybierz jedną z cnót, o których pisze św. Paweł i każdego dnia przez 2 tygodnie ją rozwijaj poprzez odpowiednie wybory (np. uprzejmość ćwicz poprzez uprzejme zachowania itp.).
b) Przeczytaj fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego lub weź udział w spotkaniu, w czasie którego omawiana jest nauka Kościoła.
c) Przed kolejnym spotkaniem zapoznaj się z fragmentem Mt 7, 21-23.

Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)