Z górnej półki #20

Dzisiejsza medytacja jest podsumowaniem cyklu "Z górnej półki". Jezus kończy całe Kazanie na Górze przypowieścią o budowaniu życia na dobrym lub złym fundamencie. W świetle tego tekstu przyjrzyj się swojemu życiu.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Poświęć kilka chwil na uświadomienie sobie, że właśnie rozpoczynasz spotkanie z Bogiem. On jest TU i TERAZ.
Proś Ducha Świętego, abyś był otwarty na Słowo Boga.
Proś Boga, aby wszystkie Twoje zamiary, intencje, decyzje, myśli i czyny były skierowane ku Niemu.
Wyobraźnia: nawałnica uderzającą w dom.

SŁOWO (Mt 7, 24-28)

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

PUNCTA
I. Budowla życia

Dzisiejsze Słowo jest podsumowaniem całego Kazania na Górze. Jest zatem zachętą do spojrzenia wstecz na owoce całego cyklu „Z górnej półki”.

Wszystkie ludzkie działania i wybory można porównać do budowania domu, ponieważ każdy człowiek tworzy swoje życie, nawet jeśli nie jest tego świadomy. Każdy tworzy jakiś dom. Trwałość tego domu zależy m.in. od fundamentów. Dużo łatwiej i wygodniej postawić dom na piasku niż kopać fundamenty w skalistym podłożu. Każdy z nas jest kuszony do wygodnictwa, lenistwa, bylejakości, ulegania chwilowym kaprysom i odczuciom. Jezus proponuje inną postawę – budowanie na Jego Słowie, na woli Bożej. Zapowiada, że na każdego przyjdą różne trudne życiowe doświadczenia i pokusy. Niektórych one zniszczą (w sensie fizycznym, emocjonalnym, duchowym), innych nie.

Zastanów się, czy jesteś człowiekiem stałym, czy trzymasz się wiernie nauki Jezusa, czy realizujesz Jego wolę niezależnie od tego, czy okoliczności temu sprzyjają? Jeśli tak, to znaczy, że masz położony właściwy fundament.

II. Rewizja życia
Nauka Jezusa znana jako Kazanie na Górze to solidny fundament dla naszego życia. Zmienia ona myślenie (czyniąc je bardziej podobnym do myślenia Jezusa) i dzięki temu prowadzi do przemiany postaw. Innymi słowy, Kazanie na Górze wprowadza człowieka na drogę nieustannego nawracania się. Przypomnij sobie najważniejsze myśli, odkrycia z czasu realizacji cyklu „Z górnej półki”. Przypomnij sobie te zadania.

 1. Przeczytaj całe Kazanie na Górze (Mt 5,1 – 7,28), niech te treści raz jeszcze dotykają Twojego umysłu i serca.
 2. Korzystaj ze spowiedzi. Bez tego nawrócenie do Boga nie jest możliwe.
 3. Kilka razy poświęć świadomie trochę czasu na wyciszenie się, skupienie.
 4. Przynajmniej raz zrób modlitwę, którą wcześniej odpowiednio przygotujesz (wybierzesz miejsce i czas, stworzysz sobie atmosferę wyciszenia itp.) – tak, jakbyś przygotowywał randkę.
 5. Raz lub 2 razy porozmawiaj z kimś, tak, aby usłyszeć, co ma Ci do powiedzenia, a wieczorem zrób notatkę z tej rozmowy. W ten sposób uczysz się słuchać.
 6. Zmierz się z jakąś trudnością, której do tej pory nie ruszałeś. Podejmij jakiś trud (post, wyrzeczenie, umartwienie), aby przełamać postawę lenistwa i wygodnictwa.
 7. Spróbuj wprowadzić 8 błogosławieństw (wszystkie lub wybrane) w życie (np. spróbuj wprowadzić pokój do jakiejś relacji, postaraj się być łagodniejszy w stosunku do innych itp.).
 8. Daj świadectwo swojej przynależności do Jezusa (podziel się wiarą).
 9. Przeczytaj jedną z ksiąg Pisma Świętego po to, aby nasączać się Mądrością.
 10. Idź na adorację Najświętszego Sakramentu, aby napełnić się Światłem.
 11. Zrób dobry uczynek dla bliźniego – niech to będzie wyraz miłości chrześcijańskiej („…aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca”).
 12. Zwróć uwagę na intencje, które Tobą kierują.
 13. Poczytaj o prawdach wiary i zasadach moralnych, których nie rozumiesz.
 14. Spróbuj każdą sytuację potraktować jako objawienie woli Bożej i zrealizować tę wolę.
 15. Każdego dnia rób przynajmniej jeden dobry uczynek rozwijający cnotę, której najbardziej potrzeba w Twoim życiu.
 16. Każdego dnia świadomie zrezygnuj z przynajmniej jednego grzechu, który rozwija Twoją największą wadę.
 17. Kilka razy uczyń jakieś dobro dla osób, które Cię skrzywdziły (jeśli nie jesteś w stanie zrobić dobrego uczynku to podejmij post lub modlitwę w ich intencji).
 18. Pobaw się w św. Mikołaja – zrób coś dobrego bezinteresownie. Niech to się wiąże z poniesieniem jakiejś straty przez Ciebie. Wybierz taką osobę, która nie może Ci odpłacić i z którą nie łączą Cię żadne więzy i uczucia. Niech ta osoba nigdy nie dowie się o tym co zrobiłeś.
 19. W ramach szukania pełnej prawdy o sobie wypisz swoje wady i zalety.
 20. Postaraj się przyznawać przed innymi do błędów i przepraszaj za nie.
 21. Postaraj się do swojej modlitwy wprowadzić więcej uwielbienia i słuchania Boga w Piśmie Świętym i na adoracji, natomiast ogranicz modlitwę prośby.
 22. Kilka razy podejmij post. Najlepiej, jeśli będzie dotyczył wielu różnych zmysłów, ale przede wszystkim niech to będzie rezygnacja z tego, co przeszkadza Ci kochać Boga, bliźniego i siebie.
 23. Post służy zawsze większemu celowi, dlatego jeśli robisz post od tego, co niszczy relację z Bogiem i ludźmi to jednocześnie zrób coś, co rozwija te relacje (np. rezygnujesz z serialu, a zaoszczędzony czas przeznaczasz na modlitwę lub pomoc bliźnim itp.).
 24. Zrób coś pozytywnego dla swoich zmysłów (np. poświęć wieczór na słuchanie muzyki, która ma na Ciebie dobry wpływ, nakarm swój wzrok pięknymi krajobrazami lub ikonami itp.).
 25. Postaraj się bardziej świadomie korzystać z dóbr, które posiadasz.
 26. Wykorzystaj swoje bogactwo (wewnętrzne lub zewnętrzne) w jakimś dobrym celu (np. część swoich zarobków oddaj na jałmużnę itp.).
 27. Jeśli widzisz przesadne przywiązanie do czegoś lub kogoś to spróbuj to ograniczyć (np. przez post od czegoś albo ograniczenie kontaktu itp.).
 28. Zadbaj o rozwój dóbr trwałych, nieprzemijających: wiara, wiedza, relacje, dobroć wobec innych itp.
 29. W codziennym rachunku sumienia zwróć szczególną uwagę na wydarzenia, przez które doświadczasz Bożej pomocy. Nie zapomnij o modlitwie dziękczynienia.
 30. Sięgnij po modlitwę serca (np. Jezu, ufam Tobie)
 31. Każdego dnia zauważ w bliźnim coś dobrego i pochwal go za to przed innymi.
 32. Po każdej obmowie (jeśli Ci się przytrafi) znajdź w obmawianym człowieku coś pozytywnego i powiedz o tym rozmówcom.
 33. W momencie pokusy do obmawiania innych przypomnij sobie swoje słabości i grzechy. Sprowadzi Cię to na ziemię.
 34. Unikaj narzekania na innych i krytykowania.
 35. Poświęć więcej czasu i uwagi sprawom świętym (np. lektura Biblii).
 36. W ciągu dnia uświadamiaj sobie obecność Boga i wchodź z Nim w kontakt (poprzez świadomą myśl np.: „Jesteś tutaj” czy akt strzelisty).
 37. Spróbuj wcielać w życie złotą zasadę postępowania („czyń innym to, co chcesz, aby ludzie Tobie czynili”). Zwróć też na nią uwagę w czasie rachunku sumienia.
 38. Zastosuj zasadę powściągliwości i pracy w konkretnej sytuacji (np. zrezygnuj z jakiejś przyjemności, zachcianki, podejmij dodatkowy obowiązek albo lepiej przyłóż się do dotychczasowych zadań).
 39. Przynajmniej raz zrób coś więcej dla Boga i swojego zbawienia.
 40. Wybierz jedną z cnót, o których pisze św. Paweł (Ga 5, 19-21a.22-25) i każdego dnia przez 2 tygodnie ją rozwijaj poprzez odpowiednie wybory (np. uprzejmość ćwicz poprzez uprzejme zachowania itp.).
 41. Przeczytaj fragment Katechizmu Kościoła Katolickiego lub weź udział w spotkaniu, w czasie którego omawiana jest nauka Kościoła.
 42. Postaraj się robić proste rzeczy (obowiązki i dobre uczynki) z miłością.
 43. Bardziej świadomie módl się modlitwą „Ojcze nasz”.
 44. Zrób coś, żeby lepiej poznać Jezusa (np. lektura Biblii, adoracja).

Wykonując te zadania wprowadzałeś Słowo Boże w życie. Czy udało Ci się to zrealizować? Z którym z tych zadań miałeś największy problem? Z czego to wynikało? Do którego powinieneś wrócić?

Trwając w obecności Bożej zrób rachunek sumienia z tego, w jaki sposób przeszedłeś cykl „Z górnej półki”. Wykonaj zadanie 1 (przeczytaj raz jeszcze całe Kazanie na Górze). Wyraź przed Jezusem pragnienie coraz większego upodabniania się do Niego.

Ojcze nasz…


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)