Z górnej półki #4

Jakiego podejścia do przepisów prawa uczy Jezus w Kazaniu na Górze? Co oznacza zaproszenie do większej sprawiedliwości? Odpowiedzi na te pytania otrzymasz od Jezusa w dzisiejszej modlitwie. Daj sobie (i Bogu) pół godziny na modlitwę Słowem Bożym.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Uświadom sobie, że wchodząc w czas modlitwy, wchodzisz w spotkanie z Bogiem, który Cię oczekuje z tęsknotą. 
Proś Ducha Świętego o prowadzenie w tej modlitwie. 
Pomódl się: spraw, Panie, aby moje myśli, zamiary, motywacje, intencje, czyny były w czysty sposób skierowane na Ciebie i pełnienie Twojej woli. 

Modlitwa wyobraźni: zobacz Jezusa nauczającego i siebie jako słuchającego ucznia.

SŁOWO (Mt 5, 17-20)

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

PUNCTA

1. Wypełnić Prawo i Proroków

Słowo „wypełnić” użyte w tym fragmencie ma dwa znaczenia: „zrealizować coś” oraz „doprowadzić do pełni coś, co było niepełne” („dokończyć, nadać pełny kształt”). Jezusowi zarzucano, że łamie przepisy prawa żydowskiego (że ich nie realizuje). Tymczasem On wypełniał Prawo, ale podchodził do niego od strony ducha, a nie litery. Jezus wiedział o co chodziło Prawodawcy – Bogu. Realizował to prawo zgodnie z zamysłem Twórcy. Pomyśl z jakiego powodu przestrzegasz przykazań (prawa) – z lęku przed karą czy z miłości do Boga i ludzi? Czy widzisz w sobie niewolniczą postawę wobec Boga i Jego przykazań? Czy zastanawiasz się nad wewnętrznym sensem przykazań i nakazów wiary? Czy zauważasz, że miłość Boga, bliźniego i siebie jest doskonałym wypełnieniem Prawa? Z którymi prawdami wiary i nakazami moralnymi masz największy problem? Czy starasz się je poznawać? Jezus nadaje Prawu jego właściwy wymiar i doskonale je wypełnia.

2. Większa sprawiedliwość

Sprawiedliwość w Biblii to przede wszystkim wierność wobec woli Bożej. Gdy Jezus mówi o tym, że przyszedł wypełnić Prawo to ma na myśli to, że przyszedł wypełnić wolę Ojca. Sprawiedliwość uczonych w Piśmie to realizacja swojej woli i niewłaściwa interpretacja woli Bożej. Czy szukasz woli Bożej? Czy starasz się ją rozeznać? Czy się nad nią zastanawiasz? Czy poznaną wolę Bożą wprowadzasz w życie? Czy kierujesz się sumieniem, które jest pierwszym miejscem objawiania się woli Bożej?

Zauważ, że tak naprawdę każda sytuacja, która Cię spotyka, objawia wolę Bożą wobec Ciebie. Przykład: zakurzony pokój jest wezwaniem do podjęcia wysiłku sprzątania, widok smutnego człowieka jest zaproszeniem do rozmowy z nim itp. Każda sytuacja zawiera ziarno Bożej woli i wymaga Twojego ustosunkowania się. Thomas Merton w książce „Nowe ziarna kontemplacji” pisze: Jak mam poznać wolę Boga? Nawet jeśli nie ma żadnego innego wyraźniejszego żądania posłuszeństwa, w rodzaju usankcjonowanego nakazu, sama natura każdej sytuacji zazwyczaj ma wpisaną w siebie pewną wskazówkę woli Bożej. Zobacz jedną taką sytuację z dzisiejszego dnia i zastanów się jaka była w niej ukryta wola Boga względem Ciebie. A czego Bóg oczekuje od Ciebie w tym momencie?

Zaproszenie do większej sprawiedliwości jest zaproszeniem do szukania woli Bożej i wypełniania jej.

3. Bądź wola Twoja

Pomódl się – korzystając z metody modlitwy Jezusowej (hezychazm) – wezwaniem z Modlitwy Pańskiej: „bądź wola Twoja”. Niech będzie to Twoje otwieranie się na poznanie i realizację woli Bożej, po to, aby stać się człowiekiem sprawiedliwym w biblijnym znaczeniu tego słowa. Módl się powoli, w rytm oddechu, świadomie wypowiadając w myślach wezwanie.

Rozmowa z Jezusem

Ojcze nasz…


Zadania:

  1. Poczytaj o prawdach wiary i zasadach moralnych, których nie rozumiesz.
  2. Spróbuj każdą sytuację potraktować jako objawienie woli Bożej i zrealizować tę wolę.
  3. Przeczytaj fragment na kolejne spotkanie (8 XI 2020): Mt 5, 21-37.


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)