Michalici

HISTORIA PARAFII PW. BŁ. MICHAŁA KOZALA BM W GNIEŹNIE

Pierwsze lata istnienia parafii

Parafia powstała z dniem 1 stycznia 1988 roku dekretem kard. Józefa Glempa i została przypisana do dekanatu gnieźnieńskiego I. Jej pierwszym proboszczem został ks. Alfred Lewicz. Tymczasowym kościołem parafialnym stała się murowana kaplica Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, dotychczasowy kościół filialny Parafii Archikatedralnej. Z powodu braku plebanii, przy kościele stanął stary, drewniany barak, który służył jako tymczasowa plebania. Znalazły się w nim trzy mieszkania, kuchnia, pokój gościnny i salka katechetyczna. Parafia posiadała w wieczystym użytkowaniu działkę o powierzchni 0,45 ha przy ul. Myśliwieckiej 74. W 1990 roku powstała pierwsza grupa w parafii – Koło Matek Żywego Różańca. Rok później powstała Służba Liturgiczna. Proboszcz czynił starania do budowy nowego kościoła i plebanii przy ul. Myśliwieckiej. Zlecił utworzenie makiety, przedstawiającej projekt świątyni i domu parafialnego. Dokonywał także regularnych zbiórek ofiar na budowę. W 1996 roku złożył w Urzędzie Rejonowym w Gnieźnie wszystkie dokumenty oraz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Również w tym samym roku parafianin Przemysław Warchał rozpoczął formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.

Lata 1997–2003

W 1997 roku nastąpiła zmiana proboszcza – miejsce ks. Lewicza zajął ks. Witold Dusiński. Opuścił on jednak parafię po kilku miesiącach. Nowym proboszczem został ks. Sławomir Jessa, który został także mianowany Kapelanem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. Musiał on kontynuować prace związane z budową plebanii i kościoła. Ksiądz Jessa rozpoczął dialog i porozumienie ze Wspólnotą Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego, która do dziś korzysta z kościoła parafialnego. Parafianie i ewangelicy pod koniec lat 90. wspólnie ufundowali remont wieży kościoła. Od 1998 roku Proboszcz dokonywał także regularnych prac remontowych kościoła parafialnego. Po kilku latach posługi w parafii, został mianowany wicedziekanem dekanatu. Od 2000 roku, kiedy wikariuszami byli ks. Krzysztof Woźniak i ks. Sławomir Rachwalski zaczęły powstawać kolejne grupy w parafii. Była to Odnowa w Duchu Świętym (funkcjonująca do dziś), Duszpasterstwo Młodych oraz dwa zespoły – Chórek Dziecięcy i zespół „Piąta Pieczęć”. W 2001 roku dokonano zamiany ziem i parafia, w zamian za oddanie działki przy ul. Myśliwieckiej otrzymała w wieczyste użytkowanie działkę przy ul. Elizy Orzeszkowej, gdzie rozpoczęto budowę nowej plebanii. W maju 2002 roku swoją Mszę świętą prymicyjną odprawił ks. Przemysław Warchał, stając się pierwszym kapłanem, wywodzącym się z tej Wspólnoty.

Lata 2004–2009

W 2005 roku zespół „Piąta Pieczęć” opuścił parafię, rozpoczynając koncerty w całej diecezji, później też w całej Polsce. W kolejnych latach zmieniali się wikariusze. Kolejnymi byli ks. Witold Ceglarek i ks. Błażej Czarnecki. 7 grudnia 2005 roku tragicznie zmarł ks. Ceglarek. Jego pogrzeb, który odbył się w kościele parafialnym, zgromadził wielu parafian, a także duchownych i wiernych z innych parafii. Jego miejsce, rok później zajął neoprezbiter ks. Romuald Karmoliński. W 2007 roku księża rozpoczęli przeprowadzkę do nowej plebanii, gdzie ukończona została część mieszkalna. W międzyczasie nastąpiła zmiana wikariusza – miejsce ks. Czarneckiego zajął ks. Jakub Dębiec, doktor teologii pastoralnej i liturgiki. Został opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza, którą zreorganizował. Zainicjował także budowę boiska sportowego przy plebanii. Po kilku miesiącach został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Ołtarza. Po niespełna roku posługi w parafii, abp Henryk Muszyński mianował go swoim ceremoniarzem, później także prefektem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, co zmusiło go do opuszczenia parafii. Nowym wikariuszem został ks. Krzysztof Walkowski, który ukończył specjalistyczne studia w Rzymie i właśnie powrócił do Polski. W 2008 roku założył on nową Wspólnotę Młodzieży „Allegria”, która zajęła miejsce dawnego Duszpasterstwa Młodych. Kilka miesięcy później, kilku członków wspólnoty utworzyło Młodzieżowy Zespół Muzyczny Allegria. Ks. Walkowski wprowadził do Służby Liturgicznej dziewczęta czytające w czasie Mszy – lektorki oraz ceremoniarzy. Wikariusz organizował wiele spotkań dla młodzieży, wspólnota zaczęła uczestniczyć w krajowych i europejskich spotkaniach (Spotkanie Młodych na Lednicy, ESM Taizé). Pod koniec 2008 roku, parafia otrzymała w zarząd cmentarz przy ulicy Dalkoskiej. W poniedziałek 23 marca 2009 roku w trakcie nabożeństwa Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele wybuchł pożar – zapaliła się sadza w kominie. Został on jednak szybko ugaszony przez jednostki straży pożarnej, a straty materialne kościoła nie były zbyt wielkie (konieczna była jedynie kontrola kominiarska i wymiana dachówek). Pod koniec kolejnego, 2009 roku, wspólnymi siłami parafian, ukończona została kolejna część plebanii (Centrum Parafialnego) – Centrum Formacji Młodych „Studnia”. Po odejściu ks. Karmolińskiego do parafii przybył nowy wikariusz – ks. Piotr Szymkowiak. Założył nowy chórek dziecięcy pod nazwą „Małe Radości”, a także rozpoczął przygotowania do VI Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dzięki niemu powstała Komisja Sportowa, która nadzorowała przygotowania do Parafiady. Stała się ona zalążkiem późniejszego parafialnego klubu sportowego. Wznowione zostały również prace przy boisku. Od 22 listopada 2009 roku zaczęła się ukazywać gazetka parafialna – „Z życia Parafii bł. Michała Kozala…”, która co dwa tygodnie jest dodatkiem do Przewodnika Katolickiego.

Lata 2010–2012

W marcu 2010 roku w trakcie nabożeństwa Gorzkich Żalów w kruchcie kościoła nastąpił wybuch – w starych, zamurowanych przewodach elektrycznych pod wpływem wilgoci doszło do zwarcia, gdyż przewody nadal były podłączone do zasilania szpitala. Przez kolejne miesiące trwały gorące przygotowania do Parafiady. 2 maja parafia wyjechała na Parafiadę do Inowrocławia. Trwała ona dwa dni. We wszystkich konkurencjach uzyskano wysokie wyniki. Podczas ogłoszenia wyników parafii przyznano III miejsce, jednak kilka dni później punktacja generalna została zmieniona i parafia zajęła ostatecznie II miejsce. Pod koniec maja w kościele zauważono zarysowanie na suficie, co spowodowało realne zagrożenie zawalenia się sufitu. Ze względów bezpieczeństwa świątynia została zamknięta na ponad dwa tygodnie, a Msze święte sprawowano w sali bankietowej budynku administracyjnego szpitala Dziekanka. Aby Eucharystie ponownie były sprawowane w kościele, sufit został podparty drewnianymi belkami, jednak było to rozwiązanie tymczasowe, do momentu gruntownego remontu kościoła. Z dniem 16 czerwca ks. Krzysztof Walkowski mianowany został administratorem parafii ze względu na konieczność podjęcia leczenia przez proboszcza i skierowania go na bezterminowy urlop. 24 czerwca 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Boiska Sportowego „Kozalik”, Centrum Formacji Młodych „Studnia” i nowo powstałego Parafialnego Klubu Sportowego „Kozal Gniezno”, którego dokonał ks. dziekan Andrzej Grzelak. Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace przy ostatniej, niedokończonej części Centrum Parafialnego – dużej sali, która stała się tymczasową kaplicą, a docelowo ma być salą spotkań i zabaw oraz na cmentarzu parafialnym. Z dniem 4 września dotychczasowy proboszcz został przeniesiony jako rezydent do parafii św. Jadwigi Królowej w Inowrocławiu. 12 września, na jednej z niedzielnych Mszy świętych, delegacje wspólnot parafialnych, a także inni parafianie, wspólnie podziękowali mu za jego posługę w parafii. W Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2010 roku odbyła się Pasterka, która została odprawiona w nowej kaplicy przy Centrum Parafialnym. W dniach 2-3 maja parafia, wzorem ubiegłego roku uczestniczyła w VII Parafiadzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, pokonując pierwszy raz w historii sześciokrotnych zwycięzców – Parafię św. Mikołaja ze Sławna i zajmując tym samym 1. miejsce. Parafia w nagrodę otrzymała Puchar Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski oraz złoty ornat przez niego ufundowany. W lipcu 2011 roku dokonana została rozbiórka baraku przy kościele parafialnym, który do 2007 roku służył jako tymczasowa plebania, a w 2009 roku został wyłączony z użytku. 15 lipca 2011 roku cmentarz parafialny został ponownie przekazany w zarząd Kurii Metropolitalnej. We wrześniu tego samego roku zakończone zostały prace przy Centrum Parafialnym, które polegały na utworzeniu parkingu, dojazdu do garaży oraz upiększeniu terenu przez posianie trawy i posadzenie roślin. Pod koniec 2011 roku Koło Matek Żywego Różańca zostało przekształcone w Koło Żywego Różańca, skupiające pięć róż Matek, jedną różę małżeństw oraz różę misyjną. Z dniem 7 lutego 2012 roku w związku z poważną awarią komina w kościele i koniecznością jego remontu, świątynia została tymczasowo zamknięta, a wszystkie Msze święte przeniesione do kaplicy przy Centrum Parafialnym. 30 maja urlopowany proboszcz ks. Jessa obchodził 25. rocznicę święceń kapłańskich. Kilka dni później, 5 czerwca został formalnie zwolniony z obowiązków proboszcza. W niedzielę 17 czerwca miało miejsce jego uroczyste pożegnanie. 24 czerwca abp Józef Kowalczyk wystosował list do Parafian, w którym napisał, że w związku, iż przez 25 lat Parafia nie wybudowała nowego kościoła, co miała za zadanie uczynić, Prymas wraz z przełożonym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła podpisał 25 czerwca umowę o rozpoczęciu posługi zgromadzenia Michalitów w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i przekazaniu im z dniem 1 lipca Parafii bł. Michała Kozala w Gnieźnie. Tym samym z dniem 30 czerwca abp Kowalczyk zwolnił wszystkich dotychczasowych duszpasterzy i z dniem 1 lipca skierował czterech kapłanów ze Zgromadzenia św. Michała Archanioła do pracy duszpasterskiej w parafii. Nowym proboszczem został ks. Krzysztof Stanula CSMA. We wrześniu ukończone zostały prace przy parkingu. Również wtedy parafianin Ryszard Trzaskawka rozpoczął formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Z dniem 20 grudnia Parafia otrzymała na własność kościół przy ul. Poznańskiej, który w latach 1988-2010 był główną świątynią Parafii. Dotychczas świątynia była własnością Skarbu Państwa.

Lata 2013-obecnie

Od początku roku trwały prace nad projektem nowego kościoła parafialnego, które zostały ukończone w czerwcu. 13 lipca Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Radzik CSMA dokonał poświęcenia placu budowy kościoła. W połowie lipca parafia otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz remontu kościoła filialnego. Prace remontowe rozpoczęły się 14 października. Od września swoją działalność rozpoczęła Oaza Dzieci Bożych, natomiast zawieszona została działalność Wspólnoty Młodzieży Allegria. Również we wrześniu rozpoczęło funkcjonowanie na terenie Parafii Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice-Dzieciom”, które przeniosło się z parafii pw. bł. Radzyma Gaudentego, do budynku po dawnej Specjalnej Szkole Podstawowej nr 11. W marcu 2014 roku rozpoczęły się prace budowlane przy nowym kościele parafialnym i przed letnimi wakacjami ukończone zostały fundamenty. Wykonana została także elewacja kaplicy parafialnej i części mieszkalnej Centrum Parafialnego. 31 maja parafia wzięła udział w X Parafiadzie Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w czasie której zdobyła 1 miejsce. Od marca do lipca zawieszono prace remontowe kościoła filialnego, ze względu na brak dalszego dofinansowania z MKiDN. W wakacje zamontowano nowe ogrzewanie w kościele. Następnie, ze względu na dalszy brak dofinansowania prace zostały zawieszone do października. Od września działalność rozpoczęła Oaza Młodzieżowa. Wtedy też dokonały się zmiany na funkcjach przewodniczących Służby Liturgicznej, Parafialnego Klubu Sportowego i Żywego Różańca. We wrześniu dotychczasowy Prezes LSO Rafał Wojciechowski rozpoczął formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, a dotychczasowa Prezes PKS Kozal Gniezno Ewa Rojewska rozpoczęła okres postulatu w Zgromadzeniu Sióstr Dominikanek. Wraz z końcem roku 2014 ukończone zostały prace nad całkowitym remontem dachu kościoła filialnego. W czasie tych prac, w kościele filialnym odkryto malowidła ścienne z XIX wieku. Zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, Parafia ma za zadanie odrestaurować te malowidła, jak również dokonać wymiany okien, posadzki i osuszenia fundamentów. W związku z tym w 2015 roku opracowano projekt konserwatorsko-naprawczy i skierowano wniosek do MKiDN o dofinansowanie remontu. Wniosek został jednak odrzucony i od tego czasu wszelkie prace w kościele zostały wstrzymane. Od marca 2015 roku wznowione zostały prace przy budowie nowego kościoła parafialnego. W sierpniu 2015 roku do posługi w Parafii został skierowany piąty duszpasterz. We wrześniu 2016 roku kolejny parafianin Marcin Małecki rozpoczął formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. 21 maja 2017 roku w czasie uroczystej Eucharystii abp Józef Kowalczyk dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego w budujący się nowy kościół parafialny pw. Matki Bożej Fatimskiej. Od sierpnia tegoż roku w parafii posługę rozpoczęło łącznie sześciu kapłanów. Z dniem 31 sierpnia Rada Miasta Gniezna uchwaliła uchwałę, dzięki której parafia mogła dokonać zamiany charakteru ziemi pod kościołem i plebanią z wieczystego użytkowania na własność.

Autor: Rafał Wojciechowski