Michalici

Ogłoszenia parafialne i intencje

26.12-01.01.2022

Ogłoszenia

Intencje

Dzień

Godz.

Intencje Mszy św. 25-31.12.2021

25.12.2021

Ur. Narodzenia Pańskiego

21.00

Pasterka

1. + Władysław Krupa

2. + Urszula Ewa Kasprzyk

3. + Małgorzata Kneblewska-Juszczak

24.00

Pasterka

1. Za parafian

2. + Maria Sieradzka w 3 rocz. śmierci

7.30

+ Irena, Czesław Adamscy oraz Artur Galiński

9.30

1. + Marek Budzyński

2. + Wacław Rakowski

11.00

+ Józef Rożak w 40 r. śmierci i zmarłych z rodziny

12.30

+ Ryszard Kędziora

14.00

1. + Zdzisław Walkowiak w 26 rocz. śmierci, Maria, Andrzej Walkowiak, Dominik Maciejewski i zmarłych z rodziny

2. + Adela, Czesław, Marzena Ziętak, Teresa, Ryszard, Wiesław Wyłupek

26.12.20021

Niedziela Świętej Rodziny

7.30

+ Władysław Prasnal

9.30

1. Dziękczynna za otrzymane łaski w kończącym się roku z prośbą o opiekę św. Rodziny nad całą rodziną

2. + Wacław Rakowski

11.00

1. + Helena Pietrak i zmarłych z rodziny Pietrak i Kubeckich

2. + Asia Alflen

12.30

1. Za parafian

2. O Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Jana z okazji imienin

14.00

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą dalsze Boże błog. dla rodzin Słomian i Śmigielskich

2. + Krzysztof i zmarłych z rodziny Górskich  

27.12.2021

poniedziałek

09.00

+ Benigna Szocińska

18.00

1. + Antonina i Jan Jasińscy  

2. + Grzegorz Jagodziński

19.00

1. + Elżbieta Orlińska

2. + Zofia Grzegorska w 1 rocz. śmierci

28.12.2021
wtorek

9.00

+ Ryszard Kaczmarek w 1 rocz. śmierci  

18.00

1. + Roman Warsiński

2. + Maria Jan Paweński i wszystkich zmarłych z rodziny Paweńskich  

19.00

1. + Władysława i Henryk Białeccy

2. + Janusz Majewski   

 

29.12.2021

Środa

9.00

+ Zdzisław Błachowiak, Zdzisław Echaust

18.00

1. + Krystyna Mizerka

2. + Iwona Pietrzak-Wucka

19.00

1. + Elżbieta Orlińska 

2. + Roman Rokosik

30.12.2021

Czwartek

9.00

+ Krystyna Jasińska

18.00

1. O szczęśliwy przebieg operacji dla Mariana i szybki powrót do zdrowia

2. + Regina, Tadeusz, Jarosław Zobel

3. + Grzegorz Jagodziński

19.00

1. + Małgorzata Kneblewska-Juszczak

2. + Benigna Szocińska

31.12.2021

Piątek

9.00

O Boże błog. i potrzebne łaski dla Renaty

18.00

1. + Sławomir Nowak w 1 rocz. śmierci

2. + Elżbieta Orlińska

3. + Grzegorz Jagodziński

4. + Danuta Wiśniewska