Michalici

Wspólnoty

Chórek małe radości

Chórek „Małe Radości” powstał we wrześniu 2009 roku z inicjatywy ówczesnego wikariusza, księdza Piotra Szymkowiaka. Początkowo liczył około 15 członków, a jedynym instrumentalistą-gitarzystą był ks. Piotr. Dzięki Szkole Gry na Gitarze, prowadzonej przez opiekuna dwie członkinie chórku dołączyły do grona instrumentalistów.

SKŁAD CHÓRKU
Opiekunks. Sławomir Dzierman CSMA
Gitarzystki – Emilia Święszkowska, Maria Nowakowska, Jolanta Haławska

Dyżury

PRÓBY I OSIĄGNIĘCIA
Próby odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 10.00 w Oratorium.

Chórek zajął dwukrotnie III miejsce na Konkursie Piosenki Religijnej w kategorii schole dziecięce w ramach VI i X Parafiady Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

WRÓĆ