Michalici

Wspólnoty

Liturgiczna Służba Ołtarza

Głównym celem tej grupy jest stała formacja liturgiczno-duchowa chłopców, realizowana poprzez przygotowanie do czynnego udziału w życiu Kościoła, uwrażliwienia na piękno liturgii, a także na rozwój pewnych sprawności intelektualnych i fizycznych. W ramach formacji stałej każdy ministrant zdobywa wiedzę oraz umiejętności praktyczne w obrębie poszczególnych stopni ministranckich.

Serdecznie zapraszamy do służenia chłopców i mężczyzn w każdym wieku!

Opiekunem ministrantów jest ks. Marek Serwatka CSMA

Spotkania formacyjne odbywają się w każdą sobotę w kościele przy ul. Orzeszkowej.

WRÓĆ