Uroczystości ku czci bł. Bronisława Markiewicza

facebook twitter

03-02-2021

30 stycznia w dniu liturgicznego wspomnienia bł. Bronisława Markiewicza odbyły się uroczystości jubileuszowe w Toruniu, Warszawie i Krakowie, następnego zaś dnia, w niedzielę 31 stycznia świętowano w Górkach, Prałkowcach i w Miejscu Piastowym.

Toruń

Uroczystości w Toruniu rozpoczęły się już w sobotę rano, ponieważ z okazji patronalnego święta księża Michalici: Wikariusz Generalny Zgromadzenia - ks. Rafał Kamiński, ks. Krzysztof Winiarski, ks. Ryszard Andrzejewski sprawowali Eucharystię w Sanktuarium NMP Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w Toruniu. Ta Msza św. była transmitowana poprzez Radio Maryja, dzięki czemu wierni z całego świata mogli w niej uczestniczyć. Homilię wygłosił ks. dr Ryszard Andrzejewski, który wyjaśnił perykopę Ewangelii z dnia (Mk 4,35-41) oraz odniósł się do współczesnej sytuacji w Polsce. Ks. Ryszard podkreślił znaczenie obecności Jezusa w naszym życiu, który jest w mocy uspokoić wzburzone morze naszych czasów oraz jest nadzieją na ocalenie, jeśli tylko zaprosimy Jezusa do łodzi naszego życia oraz pozwolimy mu w niej przebywać każdego dnia. Zwrócił również uwagę, że w ten sposób postępował bł. ks. Bronisław Markiewicz, w którego życiu przejawiało się działanie Boga dzięki jego otwartości na Słowo Boże i wierne trwanie przy Chrystusie pomimo wielu trudności. Dzięki jego posłudze na rzecz ubogich, zwłaszcza dzieci i młodzieży, udało się uratować od zagubienia wiele tysięcy istnień, a także dać społeczeństwu uformowanych i wyedukowanych obywateli. Założone przez niego szkoły, sierocińce i świetlice działają do dziś, a jego dzieło rozwija się i poszerza o nowe placówki w kraju i na świecie. Oddając się ciężkiej pracy, umartwianiom, postom i modlitwie, a także pokładają ufność w Bogu i Maryi ks. B. Markiewicz pokonywał liczne przeszkody, które stawały mu na drodze w prowadzeniu działalności społecznej oraz w powołaniu zgromadzeń św. Michała Archanioła. Zostało ono zatwierdzone dopiero w 1921 r., to jest dziewięć lat po Jego śmierci (29.01.1912 r.). Ks. B. Markiewicz wielokrotnie demaskował zło nazywając je po imieniu i walczył z nim. Jego działalność nie była łatwa, a dewiza „Powściągliwość i praca” są wciąż aktualne. Homilię ks. Ryszard zakończył słowami wezwania: „Błogosławiony ks. Bronisławie Markiewiczu módl się za nami w przeprawie na drugi brzeg.”

Uroczysta Msza św. odpustowa w kościele na Rybakach odbyła się w sobotę wieczorem. Przewodniczył jej Ordynariusz Diecezji Toruńskiej ks. bp Wiesław Śmigiel. Towarzyszyli mu Wikariusz Generalny Zgromadzenia Michalitów – ks. Rafał Kamiński, Proboszcz - ks. Krzysztof Winiarski, księża Michalici z naszej parafii oraz z Górska, a także kapłani naszego Dekanatu z dziekanem ks. Stanisławem Majewskim na czele.

Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele władz samorządowych, w tym Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski. Przybyłych gości oraz parafian przywitał ks. Proboszcz. W słowach wstępu przedstawił historią Zgromadzenia Michalitów, które w tym roku obchodzi 100-tną rocznicę kanonicznego zatwierdzenia. Poprosił również ks. Biskupa o poświęcenie nowej chrzcielnicy oraz udzielenie sakramentu chrztu świętego dziecku.

Moment poświęcenia chrzcielnicy został wpleciony w celebrę Mszy św.. Tym uroczystym aktem poświecenia nowa chrzcielnica została przeznaczona do sprawowania sakramentów chrztu świętego, to jest podstawowego sakramentu Nowego Przymierza, w którym ludzie, dostąpiwszy miłosierdzia Bożego, wchodzą do Kościoła, łączą się z Chrystusem i uzyskują Ducha przybrania za synów. Poświęcenie chrzcielnicy było także aktem wdzięczności za dar chrztu św. i zachętą dla nas, aby jeszcze obficiej czerpać ze zdrojów zbawienia. Chrzest dziecka - Klary Agnieszki było dopełnieniem obrzędu błogosławieństwa chrzcielnicy.

W wygłoszonej homilii ks. Biskup zwrócił uwagę na chrzest, jako na źródło nowego życia, a także bramę do życia w bliskości z Bogiem. Zwrócił też uwagę na znaczenie sakramentu chrztu świętego i jego wpływ na nasze dalsze życie, a także obowiązki jakie przyjmują na siebie rodzice i rodzice chrzestni w zakresie wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Ks. Biskup nawiązał również do postaci bł. Bronisława Markiewicza założyciela zgromadzeń zakonnych księży i sióstr od Michała Archanioła, których charyzmatem jest edukowanie i wychowywanie dzieci i młodzieży w wartościach chrześcijańskich. Zauważył, że posługa ta jest nadal potrzebna, bo młode pokolenie nadal jest zagrożone przez zło i oddalanie od Boga. Ks. Biskup odniósł się do jubileuszy, które nasza parafia obchodzi w tym roku, to jest 100-tnej rocznicy kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Michalitów i 50-tą rocznicę ustanowienia Ośrodka Duszpasterskiego na Rybakach.

Na zakończenie Eucharystii ks. Biskup podziękował za zaproszenie i udzielił wszystkim zebranym uroczystego błogosławieństwa relikwiami bł. ks. Bronisława Markiewicza. Za zaproszenie i udział w jubileuszowej uroczystości podziękował również Wikary Generalny Zgromadzenia, a także Prezydent Miasta Torunia.

Uroczystość uświetniła muzyka organowa i śpiew solistów. Na koniec uwielbiliśmy Pana Boga hymnem „Ciebie Boga wysławiamy”. Z pewnością ta podniosła uroczystość na długo zapadnie w naszej pamięci.

WSD Kraków

W jubileuszowym roku zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła Mszy św. w kaplicy seminaryjnej księży michalitów w Krakowie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Ziemia krakowska zawsze była dla dzieła ks. Markiewicza niezwykle ważna. To bowiem w tej diecezji Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła otrzymało 100 lat temu zatwierdzenie kanoniczne swojego istnienia od ks. kardynała Adama Sapiehy.

Założyciel zgromadzenia ks. Bronisław Markiewicz żył salezjańskim charyzmatem, podejmując służbę dla dobra ubogiej i opuszczonej młodzieży. - Wielkość bł. ks. Bronisława polega na tym, że swoimi intuicjami, ewangeliczną wrażliwością, organizacyjnymi zdolnościami i konkretnym zaangażowaniem potrafił zainspirować innych i zgromadzić wokół ideału miłości i służby bliźniemu - mówił kard. Dziwisz.

Górki

Dziękczynnej Mszy Świętej o godzinie 12.00 w Górkach przewodniczył pasterz naszej diecezji siedleckiej Kazimierz Gurda. W Słowie Bożym, w sposób bardzo wnikliwy, przedstawił założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła jako pasterza dobrze odczytującego bierzące potrzeby społeczne, religijne i narodowe. Najpierw przedstawił zangażowanie Markiewicza jako kapłana diecezji przemyskiej, poszukującego rozwiązań dla wielu problemów ówczesnej Galicji, a zwlaszcza problemów ubogich dzieci, w biedzie galicyjskiej. Markiewicz został przedstawiony przez ordynariusza na tle zaborców austriackich, wykorzystujących poddanych, jako świadek miłości Bożej, zaangażowany i oddany całkowicie najbardziej potrzebujących pomocy, rodzinom, a zwłaszcza dziciom i młodzieży. Mówca podsumował działalność Michalitów na przestrzeni stu lat kanonicznej działalności, w tym trzydziestu sześciu lat pracy w parafii w Górkach, podkreślając przede wszystkim zaangażowanie w krzewieniu kultu maryjnego Matki Bożej Fatimskiej.

Na Jubileuszowej Mszy Świętej obecny był asystent generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archaioła Rafał Kamiński, który dziękował za zorganizowanie "Te Deum" w Roku Jubileuszowym, za postać założyciela błogosławionego Bronisława Markiewicza. Ze względu na ograniczenia pandemią, zaproszeni zostali i byli obeni nieliczni goście lokalni: Starosta Garwolina Mirosław Walicki i wicestarosta Garwolina Marek Ziędalski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej pani Katarzyna Lis, dziekan dekanatu garwolińskiego ks. Stanisław Szymuś. Nieliczni, zaproszeni goście, po jubileuszowej Mszy Świętej, udali się na obiad do Domu Rekolekcyjnego. 

Warszawa-Bemowo

Główną uroczystością była uroczysta Eucharystia celebrowana przez ks. proboszcza Kazimierza Jońca CSMA. Słowo Boże skierował do nas ks. Zdzisław Urbanik CSMA, misjonarz z Ameryki Południowej. 

Poniżej zamieszczamy nagranie homilii ks. Zdzisława oraz galerię zdjęć wykonanych przez Pana Bernarda Rozena:

 

 

Prałkowce

Bł. Bronisław oddał swój ziemski żywot w dłonie Ojca Niebieskiego 29 stycznia 1912 roku. Zgodnie z decyzją Kościoła liturgiczne święto ku jego czci w naszej rodzinie zakonnej obchodzimy 30 stycznia. Tego dnia podczas Mszy Świętej wieczornej wszyscy odddaliśmy cześć relikwiom błogosławionego ojca, oraz otrzymaliśmy nimi błogosławieństwo z rąk Księdza Proboszcza Tadeusza.

Natomiast w niedzielę 31 stycznia przypadły w naszej parafii główne lokalne uroczystości związane z jubileuszem 100 lecia kanonicznego zatwierdzenia naszego zgromadzenia zakonnegop przez Kościół. Z tej okazji podczas uroczystej sumy modliliśmy się o rozwój tego dzieła, "które nie jest nasze, lecz Boże" (bł. ks. Bronisław Markiewicz), i dziękowaliśmy zaa pomyślną pracę dla kościoła przez 100 lat.

Ten dzień został rownież wyznaczony na uroczyste błogosławieństwo ministrantów młodszych do posługi, jako ministrant starszy. Tego zaszczytu dostąpiło 12 młodzieńców posługujących w kościele parafialnym w Prałkowcach i kościele filialnym na Kruhelu Małym.

Miejsce Piastowe

W niedzielę, 31 stycznia 2021 r.odbyła się transmisja Mszy Świętej odpustowej z prośbą o kanonizację bł. Bronisława Markiewicza oraz programem modlitewno-artystycznego w wykonaniu aktora Dariusza Kowalskiego i zespołu Angel (Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym).

 

Podobne artykuły