Wygnać Chrystusa!

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA

Modlitwa oddania całego siebie

Pogodnie i w cichości

Bóg osądzi narody, które wszczynają wojny

Une magnifique prière pour se libérer de la haine

Così mi sono sentito in fila per la confessione