O skutecznej modlitwie - 15 maja

Ks. Roman Chyliński CSMA

Być świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego - 14 maja

O paradoksach w Ewangelii - 13 maja

O Duchu Prawdy - 12 maja

Duch Święty przekona świat o… - 11 maja

Dla spragnionych miłości w dawaniu i braniu - 7 maja

Słowa, które zbawiają - 6 maja

Trwać w Jezusie! - 5 maja