Chrześcijaństwo, ale jakie - 26 lutego

Ks. Roman Chyliński CSMA

Prosić, szukać kołatać - 25 lutego

O miłości niepojętej - 24 lutego

O umiłowaniu Kościoła - 22 lutego

Wezwani do świętości - 20 luteg

Droga pokuty z Maryją - 18 lutego

Ascezy serca pragnę - Środa popielcowa - 17 lutego

Kwas faryzeuszy i Heroda - 16 lutego