Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Ks. Roman Chyliński CSMA

Kerygmat apostolski

Od Emaus do Jerozolimy

Piąta Pascha

Ogłaszać Zmartwychwstałego!

Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja

Nowe życie w Chrystusie

O potędze KRZYŻA

O kapłaństwie i umywaniu nóg